PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
"WAR-NO" SP. Z O.O.
BUDOWNICTWO I REMONTY W PRZEMY¦LE
O FIRMIE
ZARZˇD
OFERTA
AKTUALNO¦CI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
UPRAWNIENIA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usługowe "WAR-NO" Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 26
 
NIP: 678-00-41-123
Rejestr Przedsiębiorców w S±dzie Rejonowym dla Krakowa-¦ródmie¶cia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego
Numer KRS: 0000046585 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 00,00 zł