PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
"WAR-NO" SP. Z O.O.
BUDOWNICTWO I REMONTY W PRZEMYŚLE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
OFERTA
Oferujemy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usługowe "WAR-NO" Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 26
 
NIP: 678-00-41-123
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000046585 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł