Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe "WAR-NO" Spółka z o.o.

Siedziba firmy:
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 26
tel. (012) 425 86 99
tel./fax: (012) 425 77 62

e-mail: war-no@war-no.com.pl
 


 

Spółka została zarejestrowana dnia 23 Marca 1994 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000046585
Rozpoczęła działalność 4 Maja 1994 r.

Regon: 350685857
NIP: 678-00-41-123

Zarząd:
- Prezes Zarządu - Jan Bylica

 
   

2021 (c) WAR-NO Sp. z o.o. - Design by Grupa 26

ogrodzenia budowlane wynajem Remont przekładni pomp różnych typów, wentylatorów, przenośników taśmowych oraz innych urządzeń transportowych.
Remont hydrauliki siłowej, armatury rurociągów, sprężarek tłokowych, rotacyjnych, wirnikowych i śrubowych
Roboty ogólnobudowlane, zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych, konstrukcje stalowe.
Montaż urządzeń i konstrukcji, zabezpieczenia antykorozyjne, wykładziny chemoodporne. Demontaż i unieszkodliwianie azbest, montaż i remonty instalacji przemysłowych, montaż i remonty instalacji CO i CW z rur stalowych, PCV i PE. Ekspertyzy i dokumentacja techniczna.